Czytania na środę, 11 kwietnia 2018
11 kwietnia, 2018
Rozważanie na czwartek, 12 kwietnia 2018
12 kwietnia, 2018

Książka dnia, 12 kwietnia 2018

JACQUELINE KELEN

Diabeł woli świętych

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=48662

„Najlepiej znają diabła najwięksi przyjaciele Boga”, jak twierdził Proboszcz z Ars. Diabeł nie interesuje się ludźmi przeciętnymi, zajmuje się wyłącznie wielkimi duchem. Każdy, kto zdecydował się wstąpić na drogę duchowego rozwoju, musi się spodziewać spotkania z diabłem, nikomu nie zostanie ono oszczędzone. Dobrze wiedzieli i wiedzą o tym eremici, mnisi, mistycy, atakowani przez niego i kuszeni. Ich siła tkwi w żarliwej modlitwie i umacnianiu cnoty pokory.

Source: czytanie