Czytania na piątek, 10 maja 2019
10 maja, 2019
Rozważanie na sobotę, 11 maja 2019
11 maja, 2019

Książka dnia, 11 maja 2019

Maria od Jezusa z Agredy

Ćwiczenia duchowe w odosobnieniu

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51415

Ascetyczne dzieło hiszpańskiej mistyczki i wizjonerki, po raz pierwszy przetłumaczone na język polski. Ćwiczenia są propozycją rozmyślań nad męką i śmiercią Chrystusa

Source: czytanie